Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Centrum Informacji Zawodowej organizuje Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych. W tym roku odbędzie się on w dniach od 25.11.2019 r. do 29.11.2019 r.
Adresatami są uczniowie klas VIII szkół podstawowych, którym działania realizowane w ramach TLBZ mają dostarczyć wiedzy na temat zawodów, edukacji zawodowej oraz pozytywnych przykładów rozwoju zawodowego w lokalnym środowisku – ma być to dla nich inspiracją do bardziej przemyślanych i trafnych wyborów ścieżek kariery edukacyjnej.
Przedsięwzięcie zakłada prezentacje lokalnych branż i zawodów w następujących formach:

  1. Krótkie prezentacje filmowe branż i zawodów.
  2. Aktywne formy prezentacji czynności zawodowych przedstawione przez uczniów szkół ponadpodstawowych.
  3. Pokazy czynności zawodowych na stanowiskach pracy w przedsiębiorstwach i firmach.
  4. Ćwiczenia praktyczne dla uczniów szkół podstawowych.
  5. Informacje o ścieżkach edukacyjnych prowadzących do zawodów.
  6. Informacje o rynku pracy w branżach, zawodach.
  7. Informacje o szkołach kształcących w zawodach.

Prezentacje branż i zawodów będą odbywać się w postaci otwartych spotkań dla uczniów na terenie firm, przedsiębiorstw, placówek oświatowych oraz sal w siedzibie Ośrodka Szkolenia i Wychowania (OHP) w Częstochowie przy ulicy Tkackiej 5a.