Szkolny Wolontariat

W naszej szkole czynnie działa Koło Wolontariatu, którego opiekunem jest pani Dorota Knap. Nasi wolontariusze z klas VII-VIII dobrowolnie oraz bez wynagrodzenia poświęca swój wolny czas na rzecz potrzebujących. Od września wspomagaliśmy fundację FISZKA oraz w czasie przedświątecznym zbieraliśmy produkty spożywcze w sklepie Biedronka z fundacją CARITAS. Uczniów w czasie zbiórki wspierali nauczyciele naszej szkoły.