DBI: Działajmy razem!

11 lutego 2020 r. obchodziliśmy kolejną edycję Dnia Bezpiecznego Internetu.
DBI 2020 odbywa się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.
Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka. Nasza szkoła wzięła udział w tym przedsięwzięciu. M.in. podczas zajęć z wychowawcami i na lekcjach informatyki uczniowie poznali najważniejsze zastosowania Internetu, jego dobre i złe strony oraz zasady bezpiecznego korzystania z sieci. Na zajęciach omówiono sposoby reagowania na niebezpieczeństwa internetowe oraz doskonalono umiejętności poszukiwania rozwiązań w przypadku zetknięcia się z zagrożeniem w sieci. Uczniowie klas V-VIII przygotowali plakaty związane z bezpieczeństwem w Internecie, które zostały zaprezentowane na wystawie.