Materiały dydaktyczne do samodzielnej nauki w domu

KLASA VIII       KLASA VII       KLASA VI       KLASA V       KLASA III       KLASA II       KLASA I


Czas przerwy w zajęciach dydaktycznych w związku z zagrożeniem koronawirusem nie jest dla uczniów czasem ferii. Zachęcamy wszystkich do wykorzystania tego czasu we właściwy sposób – uzupełnianie braków w lekcjach, czytanie książek, oglądanie telewizji.
Poniżej umieszczamy linki do szeregu materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

Edukacja wczesnoszkolna
Język polski
Matematyka
Geografia
Przyroda
Biologia
Chemia
Fizyka
Historia
Informatyka
Plastyka
Wiedza o społeczeństwie
https://epodreczniki.pl
https://wolnelektury.pl
https://niepodlegla.men.gov.pl
Khan Academy

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe

 1. Zdalne lekcje https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
 2. Zintegrowana Platforma Edukacyjna epodreczniki.pl
 3. Portal wiedzy dla nauczycieli scholaris.pl
 4. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
 5. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
 6. Portal lektury.gov.pl
 7. Strona Centrum Nauki Kopernik
 8. Portale edukacyjne IPN – https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1https://przystanekhistoria.pl/
 9. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
 10. Serwis Ninateka
 11. Serwis Muzykoteka Szkolna
 12. Biblioteka Cyfrowa Polona
 13. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
 14. Serwis Telewizji Polskiej
 15. Serwis Polskie Radio Dzieciom