Rodzice i Opiekunowie

 1. W miarę możliwości wspierajcie i zachęcajcie swoje dzieci w wykonywaniu zdalnej pracy.
 2. Nie wyręczajcie ich!
 3. Chcemy oceniać Uczniów, nie Państwa.
 4. Bądźcie w stałym kontakcie z wychowawcą i nauczycielami.
 5. Sprawdzajcie stronę internetową szkoły.
 6. Najczęściej będziemy pracować na podręcznikach szkolnych i w zeszytach, by jak najmniej było materiałów, które trzeba wydrukować.
 7. Dla chętnych uczniów będą zadania dodatkowe, które będzie można wykonać na ocenę.
 8. Nie wysyłajcie zdjęć lub skanów wszystkich zadań, które zrobi dziecko. Przesyłać proszę tylko to, co wskażą nauczyciele. W tym celu  korzystajcie z adresów mailowych nauczycieli (zakładka KONTAKTY Z NAUCZYCIELAMI).
 9. PROSIMY, ABY KAŻDA PRACA, którą będziecie przesyłać, była podpisana: imię, nazwisko, klasa.
 10. Pamiętajcie, że nauka zdalna jest obowiązkowa. Oceny uzyskane w tym czasie, będą brane pod uwagę przy klasyfikacji końcoworocznej i promowaniu ucznia do klasy wyższej.
 11. Wykorzystajcie czas, w którym dziecko nie chodzi do szkoły, na większe jego usamodzielnienie. Oczekujcie od niego większej pomocy przy codziennych czynnościach, w których bardzo często, z powodu pośpiechu, jest wyręczane.
 12. Korzystajcie z porad i propozycji nauczyciela. Nie unikajcie kontaktu z nami.
 13. W sytuacji zawieszenia pracy szkół, to na Rodzicu i nauczycielu spoczywa odpowiedzialność za edukowanie dziecka i stwarzanie mu warunków do wszechstronnego rozwoju.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *