Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Informacje dla Uczniów i Rodziców dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 oraz Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2020/2021) znajdują się w zakładce Rekrutacja 2020/2021- szkoły ponadpodstawowe