Biblioteka – informacja

W związku zalecaniami MEN dotyczącymi przeprowadzenia 3 dniowej kwarantanny zwracanych książek, biblioteka opracowała harmonogram oddawania lektur przeczytanych książek i podręczników szkolnych.

Rodzice oraz uczniowie poszczególnych klas będą informowani o wyznaczonym terminie rozliczania się z biblioteką poprzez wychowawców w dzienniku elektronicznym.

Prosimy o przestrzeganie zasad zachowania reżimu sanitarnego.