Informacja Dyrektora Szkoły dla uczniów klas VIII

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły. Zapraszamy na nie wszystkich, którzy mają zaległości w zaliczeniu materiału realizowanego w zdalnym nauczaniu.

Dokładną godzinę konsultacji ustala nauczyciel indywidualnie z każdym uczniem.
Dlatego proszę się skontaktować osobiście z uczącym nauczycielem (lub z wychowawcą klasy).

Uczniu

Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych.
Zapoznaj się z ich procedurą i harmonogramem.

  • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
  • Zabierz do szkoły własny zestaw podręczników, zeszytów, ćwiczeń i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
  • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
  • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
  • Przed wejściem na teren szkoły będziesz miał zmierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym.
  • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
  • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
  • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

Harmonogram konsultacji w SP 26 dla uczniów klas VIII

25–29.05.2020 r.

Każdy uczeń chcący skorzystać z konsultacji umawia się z nauczycielem indywidualnie i przychodzi punktualnie na uzgodnioną wcześniej godzinę.

Agata Dobrzańska – j. polski, wtorek – godz. 09.00-11.00, s. 5

Katarzyna Gruszka – j. polski, wtorek – godz. 09.00-11.00, s. 6

Małgorzata Powązka – matematyka, wtorek – godz. 11.30-13.30, s. 13

Alicja Kowalska – matematyka, środa – godz. 09.30-11.30, s. 18

Małgorzata Lasota – j. angielski, poniedziałek – godz. 09.00-11.00 s. 5

Michał Kopyciak – j. angielski , poniedziałek – godz. 09.00-11.00 s. 6

Dorota Knap – biologia, czwartek – godz. 09.00-11.00, s. 13

Michał Koziarz – historia, środa – godz. 09.00-11.00, s. 5

Kamila Salita – WOS, czwartek – godz. 09.00-11. 00, s. 5

Renata Marcisz – geografia, środa – godz. 10.00-12.00, s. 6

Magdalena Cykowska – w-f, piątek – godz. 09.00-11.00, sala gim.

Henryk Brożek – w-f, poniedziałek – godz. 10.00-12.00, sala gim.

Dorota Zając – religia, piątek – godz. 09.00-11.00, s. 5

Agnieszka Łąpieś – j. niemiecki, czwartek – godz. 09.00-11.00, s. 6

Monika Matysiak – fizyka, środa – godz. 09.00-11.00, s.13

Agnieszka Szczepaniak – EDB, piątek – godz. 10.00-12.00, s. 6

Dyrektor szkoły Grzegorz Konieczny