Ogłoszenie

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie!
Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020, pragniemy poinformować, iż:
11 czerwca – BOŻE CIAŁO – dzień ustawowo wolny od pracy.
12 czerwca – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
16, 17, 18 czerwca – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
26 czerwca – zakończenie roku szkolnego 2019/2020.