Informacja dotycząca przyjęcia uczniów do klasy I w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki informuje, iż wszyscy kandydaci zgłoszeni przez swoich rodziców/prawnych opiekunów do klasy pierwszej, na rok szkolny 2020/2021, zostali przyjęci.

Listy uczniów klas I a oraz I b znajdują się w szkole na tablicy ogłoszeń. Informację można także uzyskać, dzwoniąc do sekretariatu (tel. 34 363-07-48).

Wiadomości dotyczące organizacji nowego roku szkolnego 2020/2021, pojawią się w sierpniu. Proszę śledzić naszą stronę internetową szkoły (zakładka KOMUNIKATY).

wicedyrektor Katarzyna Drogosz