Informacja dla Rodziców dzieci, które od 1 września 2020 r. rozpoczną naukę w klasie I w roku szkolnym 2020/2021

W dniu 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16.00, w sali gimnastycznej szkoły (wejście od boiska) odbędzie się zebranie informacyjne dla rodziców dzieci, które rozpoczną naukę od 1 września 2020 r. w klasach pierwszych.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne spotkanie będzie przebiegało z zachowaniem rygorów sanitarnych. W związku z tym, na zebranie zapraszamy tylko jedną osobę – rodzica/opiekuna prawnego.
Wejście na teren szkoły dozwolone jest w maseczce (przyłbicy), osłaniającej usta i nos, przed wejściem do sali gimnastycznej mierzona będzie temperatura ciała, należy również zdezynfekować ręce (płyn do dezynfekcji znajdować się będzie przed salą gimnastyczną). Proszę zabrać ze sobą długopis.

 

Zapraszamy
Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 26