Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21 w dniu 1 września 2020 r.

Dyrekcja oraz nauczyciele zapraszają uczniów klas I-VIII
na rozpoczęcie roku szkolnego, w dniu 1 września 2020 r.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 odbędzie w wyznaczonych salach zgodnie z harmonogramem z zastrzeżeniem, iż:

* Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną

* Nie może przyjść osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama objęta jest kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

W związku z obowiązującymi zaleceniami dotyczącymi zachowania właściwego dystansu, rodzice uczniów nie będą mogli wchodzić do szkoły. Apelujemy o nie gromadzenie się w holu szkoły.

* Uczniowie poszczególnych klas, o wyznaczonej godzinie wchodzą do szkoły, z zachowaniem dystansu ok. 1,5 m od siebie, dwoma wejściami tj.

  • głównym szkoły,
  • wejściem od boiska szkolnego.

* Po wejściu do szkoły obowiązkowa jest maseczka i dezynfekcja rąk. Po udaniu się do sali z wychowawcą, maseczki będą mogły być zdjęte.

* W dniu 1 września uczniowie nie wchodzą do szatni – nie obowiązuje w tym dniu obuwie zmienne. Bezpośrednio po wejściu do szkoły, na uczniów oczekiwać będą wychowawcy klas, z którymi przejdą do swoich sal lekcyjnych.

* W czasie spotkania w klasach wychowawcy omówią najważniejsze sprawy dotyczące organizacji roku szkolnego oraz zapoznają uczniów z procedurami obowiązującymi w szkole w czasie zagrożenia koronawirusem.

* Przewidywany czas pobytu uczniów w tym dniu w szkole: ok. 30-60 minut. Rodzice (opiekunowie) uczniów nie mogą wejść do szkoły. W przypadku uczniów klas I-III mogą jedynie doprowadzić dziecko do wyznaczonego miejsca (hol przy głównym wejściu, gdzie będzie wyznaczona strefa D – miejsce dla rodziców/opiekunów). Prosimy pamiętać o zachowaniu dystansu min. 1,5 m od siebie  oraz obowiązku zakrycia ust i nosa (maseczka lub przyłbica), a także zdezynfekowanie rąk lub założenie rękawiczek ochronnych.

* Informujemy, iż niezbędne informacje dotyczące organizacji pobytu dzieci w szkole, wychowawcy przekażą uczniom (uczeń może przynieść długopis i notes). Wychowawcy klas młodszych przygotują dla uczniów spis najważniejszych informacji.

* Szczegółowe zasady związane z organizacją zajęć w szkole są zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym. Bardzo prosimy, aby Rodzice/Opiekunowie obowiązkowo się z nimi zapoznali i prosimy o stosowanie się do naszych próśb i terminów.

 

HARMONOGRAM

klasa/ wychowawca godzina wejście do szkoły sala
VIII a
p. Katarzyna Gruszka
09.00 główne 16
VIII b
p. Agata Dobrzańska
09.00 główne 19
VII a
p. Agnieszka Urbańczyk
09.00 od str. boiska 11
VII b
p. Małgorzata Łącka- Małecka
09.00 od str. boiska 5
VI a
p. Kamila Salita
09.30 główne 14
VI b
p. Katarzyna Skiba
09.30 od str. boiska 6
VI c
p. Beata Grygiel
09.30 główne 18
IV a
p. Dorota Knap
10.00 główne 13
IV b
p. Magdalena Cykowska
10.00 od str. boiska 15
III a
p. Katarzyna Drelich
10.30 główne 7
III b
p. Magdalena Grabałowska
10.30 główne 4
II a
p. Marta Trzewiczek
10.30 od str. boiska 9
II b
p. Marta Żurawska
10.30 od str. boiska 2
I a
p. Monika Maligłówka
11.00 od str. boiska 3
I b
p. Agnieszka Bijak
11.00 od str. boiska 8