Inspektor ochrony danych/Zastępca inspektora ochrony danych

Jeśli ma Pan/i pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Szkoły Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie a także przysługujących Panu/i uprawnień, może się Pan/i skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych – Panią Justyną Sprychą lub w przypadku nieobecności Inspektora z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Panią Ewą Dziedzielą poprzez adres e-mail: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub numer telefonu 34 370 63 14.