Inspektor ochrony danych/Zastępca inspektora ochrony danych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie może się Pan/i kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych  Panią Justyną Sprycha lub w przypadku nieobecności Inspektora z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Panem Cezarym Jachymskim poprzez adres iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub numer telefonu 34 370 63 14.