Informacja dla klas VIII

Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie zdobył grant w projekcie  Centrum Mistrzostwa Informatycznego (CMI) na zorganizowanie Koła Informatycznego dla uczniów klas VIII  szkół podstawowych – miłośników, hobbystów programowania, na którym rozwijane będą zainteresowania z zakresu algorytmiki i programowania  w języku C++ i Python.

Koło informatyczne będzie odbywać się w Zespole Szkół im. gen. Władysława Andersa, ul. Targowa 29 (co drugi weekend).  Pierwsze spotkanie informacyjne z rodzicami odbędzie się 17.10.2020 godz. 11.00, natomiast  pierwsze zajęcia koła informatycznego odbędą się 31.10.2020. Zapisy trwają do dnia 15 października 2020 r.

Liczba godzin koła informatycznego – 48 godzin (12 spotkań po 4 godziny lekcyjne – 45 minut). Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dzięki udziałowi w projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, uczniowie uczestniczący w zajęciach w ramach kół informatycznych będą mieli  nie tylko możliwość rozwoju swoich zainteresowań i talentów ale również szansę na wykorzystanie i sprawdzenie swojej wiedzy w zawodach algorytmicznych i projektowych.

Zawody organizowane  dla zespołów, będą miały  charakter lokalny (on-line) z uwzględnieniem uczestnictwa w kolejnych etapach konkursów, począwszy od regionalnego po najwyższe rangą zawody ogólnopolskie, organizowane przez Politechnikę Łódzką.