Harmonogram pracy zdalnej dla klas IV-VIII

HARMONOGRAM PRACY ZDALNEJ DLA KLAS IV-VIII
W DNIACH 26-28 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

LEKCJE ORGANIZACYJNE NA PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS
Spotkania będą odbywać się w godzinach lekcji szkolnych:
1. 08.00-08.45
2. 08.55-09.40
3. 09.50-10.35
4. 10.50-11.35
5. 11.50-12.35
6. 12.45-13.30
7. 13.40-14.25
8. 14.35-15.20

Do środy, 28 października, podany zostanie do wiadomości plan zajęć, który obowiązywać
będzie już od czwartku, 29 października.

KLASY IV

Data

Klasa IV a

Klasa IV b

Poniedziałek
26.10.2020
1. –
2. przyroda
3. technika
4. j. angielski
5. informatyka
1. –
2. technika
3. j. angielski
4. –
5. matematyka
6. plastyka
Wtorek
27.10.2020
1. –
2. j. polski
3. wf
4. plastyka
5. historia
6. –
7. muzyka
1. –
2. wdż
3. –
4. j. polski
5. muzyka
Środa
28.10.2020
1. –
2. matematyka
3. –
4. religia
1. przyroda
2. –
3. religia
4. historia
5. informatyka

KLASY VI

Data

Klasa VI a

Klasa VI b

Klasa VI c

Poniedziałek
26.10.2020
1. –
2. muzyka
3. religia
4. matematyka
5. plastyka
6. technika
1. –
2. historia
3. plastyka
4. informatyka
5. technika
1. technika
2. wf (p. Skiba)
3. informatyka
4. j. polski
Wtorek
27.10.2020
1. –
2. geografia
3. j. polski
4. informatyka
1. biologia
2. j. angielski
3. –
4. geografia
5. j. polski
1. –
2. j. angielski
3. matematyka
4. muzyka
5. geografia
6. historia
Środa
28.10.2020
1. –
2. biologia
3. historia
4. j. angielski
1. –
2. muzyka
3. wf
4. matematyka
5. –
6. religia
1. –
2. plastyka
3. biologia
4. religia
5. –
6. wf (p. Brożek)

KLASY VII

Data

Klasa VII a

Klasa VII b

Poniedziałek
26.10.2020
1. fizyka
2. j. polski
3. matematyka
4. w. f
5. religia
1. –
2. fizyka
3. j. angielski
4. matematyka
5. j. niemiecki
6. religia
Wtorek
27.10.2020
1. –
2. biologia
3. j. niemiecki
4. –
5. j. angielski
6. geografia
7. –
8. muzyka
1. –
2. –
3. biologia
4. j. polski
5. wf
6. muzyka
7. geografia
Środa
28.10.2020
1. –
2. chemia
3. g. wych.
4. –
5. plastyka
6. historia
1. –
2. –
3. –
4. chemia
5. historia
6. plastyka

KLASY VIII

Data

Klasa VIII a

Klasa VIII b

Poniedziałek
26.10.2020
1. geografia
2. matematyka
3. fizyka
4. j. niemiecki
5. wf
6. biologia
1. historia
2. j. polski
3. j. niemiecki
4. fizyka
5. biologia
Wtorek
27.10.2020
1. j. polski
2. chemia
3. j. angielski
4. historia
5. wos
6. edb
1. –
2. edb
3. matematyka
4. j. angielski
5. chemia
6. wf
Środa
28.10.2020
1. –
2. religia
3. fizyka (lekcja)
4. j. polski (lekcja)
1. geografia
2. fizyka (lekcja)
3. j. polski (lekcja)
4. wos
5. religia