Nauka zdalna od 29 października 2020

Szanowni Rodzice i Opiekunowie klas I-VIII

Informuję, że na e-dzienniku jest już plan zajęć. Proszę się z nim zapoznać. Plan wpisany jest w nowy tydzień, tzn. od 2-6 listopada, musicie Państwo zwrócić na to uwagę!

Jutro i w piątek bowiem pracujemy już według nowego rozkładu, więc należy sprawdzić 5-6 listopada.

ZOBOWIĄZAŁAM KAŻDEGO WYCHOWAWCĘ DO POINFORMOWANIA SWOJEJ KLASY
O PRACY JUTRO I W PIĄTEK, W PRZYPADKU, GDYBY DZIECI MIAŁY Z TYM PROBLEM.

W nowym planie:

  1. Nie ma zajęć z wychowawcą oraz zajęć rozwijających.
  2. Lekcje w-f okrojone są do 2 godzin.
  3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze będą ustalone. Nauczyciele wyślą do uczniów biorących udział w zajęciach zaproszenie do grupy.
  4. To samo dotyczy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz rewalidacyjnych.
  5. Doradztwo zawodowe według wcześniej ustalonego planu.

PRACA ZDALNA

  • Proszę wszystkich uczniów o aktywny udział w lekcjach online.
  • Przypominam o kulturze słowa i zachowania.
  • Nie przeszkadzać innym podczas lekcji.
  • Nie spóźniać się na zajęcia. Jeśli ktoś dołączy na zajęcia po 20 minutach, będzie miał wpisaną nieobecność.
  • Podczas zajęć: nie jemy, nie rozmawiamy między sobą na tematy nie związane z lekcją, nie odbieramy telefonu, nie siadamy do lekcji w piżamie.

Życzę Wszystkim spokojnej pracy i dużo zdrowia.

wicedyrektor Katarzyna Drogosz