Szanowni Rodzice/Opiekunowie Drodzy Uczniowie klas I-III

Zostało przygotowane nauczanie zdalne dla uczniów z klas I- III.
Na e-dzienniku jest już dostępny plan zajęć. Obowiązywać on będzie na czas zdalnej nauki. Kontakt uczniów z nauczycielami odbywać się będzie poprzez platformę Teams.

Biorąc pod uwagę ilość godzin i higienę pracy przy komputerze, zastosowane zostały zasady:

 1. Lekcje online trwać będą 30 minut.
 2. Nauczyciele sami dostosowywać będą długość lekcji i przerw, biorąc pod uwagę temat zajęć i zadania do wykonania przez dzieci podczas zajęć na „żywo”.
 3. Lekcje religii i j. angielskiego odbywają się na tych samych zasadach.
 4. Wychowawcy będą do dyspozycji uczniów i rodziców w godzinach podanych przez nauczycieli (te godziny będą wpisane w tygodniowy plan zajęć pod nazwą – Zajęcia z wychowawcą). NIE BĘDĄ ONE OBOWIĄZKOWE.
 5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ustalą nauczyciele, którzy wkrótce wyślą do uczniów, biorących udział w zajęciach, zaproszenie do grupy. One także będą odbywać się online i po lekcjach (SĄ ONE OBOWIĄZKOWE DLA DZIECI, KTÓRE UCZĘSZCZAŁY NA NIE W SZKOLE).
 6. To samo dotyczy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych oraz logopedycznych.

PRACA ZDALNA

 • Na zajęcia należy przygotować podręczniki, zeszyty, ćwiczenia, przybory szkolne (ołówki, kredki powinny być zatemperowane – nie będzie czasu, by robić to podczas lekcji!).
 • Przygotowane należy mieć także materiały do zajęć plastycznych, technicznych, itp. (na bieżąco informacje podawane będą przez wychowawców).
 • Podczas nauczania zdalnego obowiązują zasady zawarte w dokumentach szkoły – Statut, ZOS (dostępne na stronie internetowej szkoły).
 • Oceny, tematy lekcji, prace domowe zapisywane będą na e-dzienniku i będą do wglądu dla każdego z Państwa.

DRODZY UCZNIOWIE!

 • Proszę wszystkich o aktywny udział w lekcjach online.
 • Przypominam o kulturze słowa i zachowania.
 • Nie przeszkadzać innym podczas lekcji. Słuchajcie poleceń i pracujcie na bieżąco. KTO NIE BĘDZIE SIĘ STOSOWAŁ DO ZASAD, BĘDZIE BLOKOWANY PODCZAS ZAJĘĆ PRZEZ NAUCZYCIELA, A TO OZNACZA, ŻE BĘDZIE TYLKO MÓGŁ SŁUCHAĆ A NIE ZABIERAĆ GŁOSU.
 • Nie spóźniajcie się na zajęcia.
 • Podczas lekcji: nie jemy, nie rozmawiamy między sobą na tematy nie związane z lekcją, nie odbieramy telefonu, nie siadamy do lekcji w piżamie.
 • Nie denerwujcie się, jeśli komuś zawiesi się lub wyłączy Internet. Może to spotkać także nauczycieli. Cierpliwie łączcie się ponownie lub czekajcie, aż nauczyciel Wam w tym pomoże.
 • Jeśli konto Teamsa zostanie zablokowane (np. z powodu podania złego hasła), proszę zgłosić to wychowawcy. Hasło będzie zresetowane przez administratora.
 • Jeżeli danego dnia macie zaplanowane zajęcia z dwoma lub trzema nauczycielami, po KAŻDYCH ZAJĘCIACH NALEŻY JE OPUŚCIĆ I DOŁĄCZYĆ DO KOLEJNYCH.

Pragnę gorąco podziękować Państwu za okazaną pomoc i wyrozumiałość w zdalnym nauczaniu naszych Najmłodszych. Wasze wsparcie jest bezcenne! Prosimy – pozwólcie swoim dzieciom samodzielnie pracować na zajęciach. Uwierzcie w Nie, że dadzą radę i podołają nowej sytuacji dzięki Waszemu i naszemu zaangażowaniu.

Życzę Wszystkim spokojnej pracy i dużo zdrowia.

POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Dla uczniów klas I-III, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 szkoła może zorganizować zajęcia dydaktyczno-opiekuńcze.
  Jeśli ktoś z Państwa spełnia te warunki, proszę o bezpośredni kontakt ze szkołą lub wychowawcą klasy do końca tygodnia (13 listopada).
 2. Jeśli dziecko wymaga wsparcia nauczyciela przy odrabianiu lekcji, proszę także zgłosić to wychowawcy klasy (do piątku, 13 listopada).

wicedyrektor Katarzyna Drogosz