Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022

W poniższym zestawieniu prezentujemy ofertę edukacyjną publicznych szkół ponadpodstawowych w Częstochowie w roku szkolnym 2021/2022.

Absolwentów szkół podstawowych zachęcamy do wnikliwej analizy możliwych kierunków kształcenia i wyboru ścieżki zawodowej adekwatnej do ich zainteresowań i predyspozycji.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych szkół.

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2021/2022
DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Licea Ogólnokształcące

     
Typ szkoły Liczba klas I Profil/zawód
I Liceum Ogólnokształcące
im. J. Słowackiego
w Częstochowie
I A j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie
I B j. polski, j. angielski, historia
I C geografia, j. angielski, j. włoski/j. niemiecki
I D j. angielski, biologia, chemia,
I E biologia, chemia, matematyka
     
II Liceum Ogólnokształcące
im. R. Traugutta
w Częstochowie
I A oddział międzynarodowy
I B biologia, chemia, matematyka
I C matematyka, fizyka, j. angielski/ matematyka, fizyka, informatyka
I D geografia, matematyka, j. angielski
I E j. polski, historia, j. angielski/j. polski, historia, WOS
     
III Liceum Ogólnokształcące
im. dra. W. Biegańskiego
w Częstochowie
I A matematyka, informatyka, j. angielski
I B geografia, matematyka, j. angielski
I C j. polski, WOS, j. angielski
I D biologia, chemia, j. angielski
I E biologia, chemia, j. angielski
     
IV Liceum Ogólnokształcące
im. H. Sienkiewicza
w Częstochowie
I A j. polski, historia, j. angielski
I B j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie
I C matematyka, informatyka, fizyka
I D biologia, chemia, matematyka
I E biologia, chemia, j. angielski
I F matematyka, geografia, j. angielski
I G matematyka, biologia, j. angielski (klasa sportowa – lekkoatletyka, piłka nożna)
     
V Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza
w Częstochowie
I A filmowy
I B dziennikarski
I C biologiczno-chemiczny
I D psychologiczno-społeczny
I E politechniczno-medyczny
     
VI Liceum Ogólnokształcące
im. J. Dąbrowskiego
w Częstochowie
I A profil europejski
     
VII Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika
w Częstochowie
I A biologia, chemia, język angielski
I B język polski, historia, język angielski
I C język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
I D matematyka, fizyka, informatyka
I E język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie
I F matematyka, geografia, język angielski
     
VIII Liceum Ogólnokształcące
Samorządowe
w Częstochowie
I A gr. I język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
I A gr. II język polski, historia, język angielski
I B gr. I język polski, geografia, język angielski
I B gr. II biologia, chemia, język angielski
I C gr. I geografia, matematyka, język angielski
I C gr. II geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski
     
IX Liceum Ogólnokształcące
im. C. K. Norwida
w Częstochowie
I A biologia-chemia
I B biologia-chemia-matematyka
I C matematyka-informatyka-fizyka
I D matematyka-informatyka-j. angielski
I E matematyka-geografia-j. angielski
I F j. polski-j. angielski-WOS
I S  * Klasa sportowa z programem piłki siatkowej – j. angielski – biologia – geografia
     
XII Liceum Ogólnokształcące
(ZS Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego)
w Częstochowie
I A prawniczo-ekonomiczny (język angielski, geografia, WOS)
I B ekonomiczny (język angielski, geografia)
I C mundurowa (język angielski, matematyka/geografia)
     
Liceum ogólnokształcące dla dorosłych
(ZS im. Gen. Wł. Andersa)
w Częstochowie
I A ogólnokształcący/innowacja: podstawy programowania

Technika

     
Typ szkoły Liczba klas I Profil/zawód
Technikum nr 2
(Zespół Szkół im.
J. Kochanowskiego)
w Częstochowie
I A technik logistyk z innowacją pożarniczo-ratowniczą
I B technik logistyk z innowacją policyjną
I C technik logistyk z innowacją wojskową
I D technik spedytor z innowacją policyjną
I E technik ekonomista z innowacją policyjno-prawną
  technik rachunkowości z innowacją policyjną
     
Technikum nr 3
(ZS Ekonomicznych)
w Częstochowie
I A Technik Ekonomista
I B Technik Rachunkowości
I B Technik Handlowiec
I C Technik Spedytor
I D Technik Organizacji Turystyki
I E  
     
Technikum nr 4
(ZS im. gen. W. Andersa)
w Częstochowie
I A technik programista
I A technik grafiki i poligrafii cyfrowej
     
Technikum Nr 5
(Techniczne Zakłady Naukowe im. Gen. W. Sikorskiego)
w Częstochowie
2 technik elektronik
1,5 technik budownictwa
z elementami architektury
5 technik informatyk
1 technik teleinformatyk
0,5 technik mechanik
1 technik mechanik lotniczy
     
Technikum Nr 6
(ZS Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego)
w Częstochowie
I H technik hotelarstwa
I F technik usług fryzjerskich
I G technik żywienia i usług gastronomicznych
I K technik informatyk
     
Technikum nr 7
(ZS Przemysłu, Mody i Reklamy im. Wł. Reymonta)
w Częstochowie
I A technik przemysłu mody
  technik usług fryzjerskich
I B technik reklamy
I D technik grafiki i poligrafii cyfrowej
     
Technikum nr 8
(Zespól Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej-Curie)
w Częstochowie
1 TA technik żywienia i usług gastronomicznych
1 TW technik weterynarii
1 TK technik hodowca koni
1 TC technik hotelarstwa
1TD technik usług kelnerskich
1 TO technik organizacji turystyki
     
Technikum nr 9
(ZS Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego)
w Częstochowie
I En technik elektryk
I Eg technik energetyk
I D technik urządzeń dźwigowych
     
Technikum nr 10
(ZS Samochodowych)
w Częstochowie
I A technik pojazdów samochodowych (Innowacja z elementami edukacji policyjnej)
I B technik pojazdów samochodowych
I C technik mechanik
I C technik elektroenergetyk transportu szynowego
     
Technikum Nr 11
(Zespół Szkół im. B. Prusa)
w Częstochowie
I A technik automatyk
I C technik fotografii i multimediów
I E technik elektronik
I F technik mechatronik
I G technik geodeta
     
Technikum nr 12
im. Jana Pawła II
(Zespół Szkół Technicznych)
w Częstochowie
I TAK technik architektury krajobrazu
I TOŚ technik ochrony środowiska
I TB technik budownictwa
I TEO technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
I TIS technik inżynierii sanitarnej
I TI technik informatyk

Branżowe szkoły I stopnia

     
Typ szkoły Liczba klas I Profil/zawód
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
(ZS im. J. Kochanowskiego)
I A sprzedawca
I A magazynier-logistyk
     
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2
(ZS im. gen. W. Andersa)
I A zegarmistrz
I A optyk mechanik
I A operator procesów introligatorskich
     
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 (ZS Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego) I M fryzjer
     
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 (ZS Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego) I af fryzjer
I ak krawiec
I bs stolarz
I bt tapicer
     
Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 (Zespól Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej-Curie) 1a kucharz – uczeń
1 b cukiernik – uczeń
1 c kucharz – uczeń
1 d kelner – uczeń
1 e kucharz – młodociany
1 f cukiernik – młodociany
     
Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 (ZS Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego) I n elektryk
I k kierowca mechanik
I d mechanik pojazdów samochodowych
I s ślusarz
     
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 (Zespół Szkół Samochodowych) I A mechanik pojazdów samochodowych
I B elektromechanik pojazdów samochodowych
I C mechanik pojazdów samochodowych
I C lakiernik samochodowy
I D elektromechanik pojazdów samochodowych
I D blacharz samochodowy
     
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 9 (Zespół Szkół im. B. Prusa) I D drukarz offsetowy
I C fotograf
I E elektronik
I M mechanik monter maszyn i urządzeń
     
Branżowa Szkoła I stopnia nr 10 im. Jana Pawła II
(Zespół Szkół Technicznych )
I mzw monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
I mis monter sieci i instalacji sanitarnych
     
Branżowa Szkoła I stopnia nr 12 (Centrum Kształcenia Zawodowego i Uzupełniającego) I ae/bo elektryk z elementami fotowoltaiki i inteligentnych domów
operator obrabiarek skrawających CNC z rozszerzeniem projektowania CAD/CAM
I cb/di/es monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z elementami architektury wnętrz
monter stolarki budowlanej z wybranymi systemami dekarstwa
monter izolacji budowlanych z montażem i konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych

Branżowe szkoły II stopnia

     
Typ szkoły Liczba klas I Profil/zawód
Branżowa Szkoła II stopnia nr 1 (Centrum Kształcenia Zawodowego i Uzupełniającego) I Trw/Ts technik robót wykończeniowych w budownictwie/BUD.25
technik inżynierii sanitarnej/BUD.20.
I Te/Tm technik elektryk/ELE.05.
technik mechanik/MEC.09.
     
Branżowa Szkoła II stopnia nr 2 (Zespól Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej-Curie) I A technik żywienia i usług gastronomicznych
  I B technik technologii żywności
     
Branżowa Szkoła II stopnia nr 3 (Zespół Szkół Samochodowych) I A technik pojazdów samochodowych (Innowacja z elementami edukacji policyjnej)
     
Branżowa Szkoła II stopnia nr 4 (ZS Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego) I N technik usług fryzjerskich