Rozpoczynamy rekrutację uczniów do pierwszej klasy na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Rodzice/Opiekunowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 w Częstochowie informuje, iż w dniu 1 marca 2021 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej Urzędu Miasta Częstochowy nastąpi
1 marca 2021 r. o godz. 09:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 15 marca 2021 r. o godz. 15.00.

Jeśli Państwo nie macie możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku,
zapraszamy osobiście do szkoły. Pomożemy wypełnić dokumenty i odpowiemy na wszystkie pytania.

Zapisy i przyjmowanie kart zgłoszeń prowadzić będzie sekretariat szkoły
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08.00 do 15.00.

Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły można także uzyskać pod nr
telefonu: 34 363 07 48.

W trakcie zapisów niezbędne będą następujące dokumenty:

  1. dowód osobisty rodzica,
  2. dokument zawierający PESEL dziecka,
  3. wypełniona karta zgłoszenia (po samodzielnym zgłoszeniu i wydrukowaniu ze strony www
    lub w sekretariacie szkoły).