Oferta edukacyjna Zespołu Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

https://www.youtube.com/watch?v=1hp1GVvckrQ
– film Mannequin Challenge z udziałem uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Częstochowie
http://www.zsprus.czest.pl/kierunki/
– prezentacja oferty edukacyjnej Zespołu Szkół im. B. Brusa w Częstochowie, film poklatkowy i opisy zawodów
http://www.zsprus.czest.pl/ – strona internetowa ZS im. B. Prusa w Częstochowie