Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie

Zapraszamy uczniów klas ósmych do zapoznania się z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie.

ZSTiO im. S. Żeromskiego w Częstochowie – oferta szkoły 2021

ZSTiO im. S. Żeromskiego w Częstochowie – oferta technikum 2021 rok

ZSTiO im. S. Żeromskiego w Częstochowie – oferta LO 2021 rok

http://zeromski.czest.pl/