Informacja dla Rodziców dzieci, które od 1 września 2021 r. rozpoczną naukę w klasie I w roku szkolnym 2021/2022

W dniu 31 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 16.00, w sali gimnastycznej szkoły (wejście od boiska) odbędzie się zebranie informacyjne dla rodziców dzieci, które rozpoczną naukę od 1 września 2021 r. w klasach pierwszych.

Z uwagi na obowiązujące obostrzenia epidemiczne, spotkanie będzie przebiegało z zachowaniem rygorów sanitarnych. W związku z tym, na zebranie zapraszamy tylko jedną osobę – rodzica/opiekuna prawnego.
Wejście na teren szkoły dozwolone jest w maseczce, osłaniającej usta i nos, przed wejściem do sali gimnastycznej należy również zdezynfekować ręce (płyn do dezynfekcji znajdować się będzie przed salą gimnastyczną). Proszę zabrać ze sobą długopis.

 

Zapraszamy
Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 26