Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 w dniu 1 września 2021 r.

Dyrekcja oraz nauczyciele zapraszają uczniów klas I-VIII
na rozpoczęcie roku szkolnego, w dniu 1 września 2021 r.

W związku z obowiązującymi obostrzeniami epidemicznymi, rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie w wyznaczonych salach, zgodnie z harmonogramem z zastrzeżeniem, iż:

* Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

* Nie może przyjść osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama objęta jest kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

* Należy zachować właściwy dystans, rodzice uczniów nie będą mogli wchodzić do szkoły. Apelujemy o nie gromadzenie się w holu szkoły.

* Uczniowie poszczególnych klas, o wyznaczonej godzinie wchodzą do szkoły dwoma wejściami tj.

  • głównym szkoły,
  • wejściem od boiska szkolnego.

* Po wejściu do szkoły obowiązkowa jest maseczka i dezynfekcja rąk. Po udaniu się do sali z wychowawcą, maseczki będą mogły być zdjęte.

* W dniu 1 września uczniowie nie wchodzą do szatni – nie obowiązuje w tym dniu obuwie zmienne. Bezpośrednio po wejściu do szkoły, na uczniów oczekiwać będą wychowawcy klas, z którymi przejdą do swoich sal lekcyjnych.

* W czasie spotkania w klasach wychowawcy omówią najważniejsze sprawy dotyczące organizacji roku szkolnego oraz zapoznają uczniów z procedurami obowiązującymi w szkole w czasie zagrożenia koronawirusem.

* Przewidywany czas pobytu uczniów w tym dniu w szkole: ok. 30 – 45 minut. Rodzice (opiekunowie) uczniów nie mogą wejść do szkoły. W przypadku uczniów klas I-III mogą jedynie doprowadzić dziecko do wyznaczonego miejsca (hol przy głównym wejściu, gdzie będzie wyznaczona strefa D – miejsce dla rodziców/opiekunów). Prosimy pamiętać o zachowaniu dystansu min. 1,5 m od siebie  oraz obowiązku zakrycia ust i nosa (maseczka ), a także zdezynfekowanie rąk.

* Informujemy, iż niezbędne informacje dotyczące organizacji pobytu dzieci w szkole, wychowawcy przekażą uczniom (uczeń może przynieść długopis i notes). Wychowawcy klas młodszych przygotują dla uczniów spis najważniejszych informacji.

* Szczegółowe zasady związane z organizacją zajęć w szkole będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym. Bardzo prosimy, aby Rodzice/Opiekunowie obowiązkowo się z nimi zapoznali i prosimy o stosowanie się do naszych próśb i terminów.

 HARMONOGRAM

klasa/ wychowawca godzina wejście do szkoły sala
VIII a
p. Agnieszka Urbańczyk
09.00 główne 11
VIII b
p. Małgorzata Łącka-Małecka
09.00 główne 5
VII a
p. Kamila Salita
09.15 od str. boiska 14
VII b
p. Katarzyna Skiba
09.15 od str. boiska 6
VII c
p. Beata Grygiel
09.15 główne 18
V a
p. Dorota Knap
09.30 od str. boiska 13
V b
p. Magdalena Cykowska
09.30 główne 15
IV a
p. Agata Dobrzańska
10.00 główne 19
IV b
p. Katarzyna Gruszka
10.00 od str. boiska 16
III a
p. Marta Trzewiczek
10.30 główne 9
III b
p. Magdalena Żurawska
10.30 główne 2
II a
p. Monika Maligłówka
10.30 od str. boiska 3
II b
p. Agnieszka Bijak
10.30 od str. boiska 8
I a
p. Magdalena Grabałowska
11.00 od str. boiska 4
I b
p. Katarzyna Drelich
11.00 od str. boiska 7