Głosujemy na nasze zadanie nr 547 !!!

Admin_szkoly   16 września 2021   Możliwość komentowania Głosujemy na nasze zadanie nr 547 !!! została wyłączona

Głosujemy na nasze zadanie nr 547 !!!
(zadanie dzielnicowe – Wrzosowiak)

Montaż szafek do przechowywania odzieży i rzeczy osobistych
w Szkole Podstawowej nr 26 – to bezpieczna szkoła
i redukcja zagrożenia epidemiologicznego

Lokalizacja

ul. Rakowska 42, 42-208 Częstochowa

Przedmiotem zadania jest zakup modułów szafkowych dla uczniów, rodziców i seniorów korzystających z pomieszczeń szkolnych w ramach zajęć otwartych na terenie placówki, spotkań, szkoleń, warsztatów i zajęć rekreacyjnych organizowanych w ciągu całego roku kalendarzowego. Wnioskowane zadanie pozwoli na funkcjonalność szatni oraz przyporządkowanie i oznaczenie miejsca pozostawiania rzeczy osobistych.

Opis zadania

Przedmiotem zadania jest zakup modułów szafkowych dla uczniów, rodziców i korzystających z pomieszczeń szkolnych w ramach zajęć otwartych na terenie placówki, spotkań, szkoleń, warsztatów i zajęć sportowo-rekreacyjnych organizowanych w ciągu całego roku kalendarzowego. Wnioskowane zadanie pozwoli na modernizację szatni oraz przyporządkowanie i oznaczenie miejsca pozostawiania przez każdego użytkownika jego osobistych przyborów i rzeczy oraz zabezpieczenia odzieży i obuwia. Zamykane szafki gwarantują prywatność, uczą odpowiedzialności i zabezpieczają przed ewentualną kradzieżą. Wpłyną na poprawię estetyki szatni i udrożnią ciąg komunikacyjny. Ułatwią dezynfekcję przestrzeni wspólnych tych pomieszczeń. Zadanie zakłada wyłączenie części szafek z użytku społeczności szkoły i przeznaczenie ich wyłącznie dla osób z zewnątrz. Realizacja zadania wpłynie w istotny sposób na redukcje zagrożenia epidemiologicznego oraz wpisze się w program profilaktyki zdrowotnej, zapobiegając częściowo schorzeniom i chorobom kręgosłupa wieku dorosłego. Dzieciom, rodzicom i innym zapewni komfort, bezpieczeństwo i higienę podczas zajęć i poprawi zasady bezpieczeństwa i poziom sanitarno-epidemiologiczny osób korzystających z pomieszczeń szkolnych.

Szafki zostaną wyposażone i wykonane z następujących materiałów:

 1. wykonana z blachy lub płyty meblowej,
 2. korpus szafki i fronty kolorowe
 3. drzwi: wyposażone w dodatkowe wzmocnienia uniemożliwiające wyłamanie oraz wyposażone w otwory wentylacyjne i wizytownik
 4. zamykane unikalnym zamkiem z kodem szyfrowym, Master Key – klucz dyrektorski, uniwersalny, umożliwiający otwarcie każdej szafki
 5. wewnątrz – szafki wyposażone w: półkę do przechowywania, drążek, haczyki na ubrania.

LINK do zadania 547 https://czestochowa.budzet-obywatelski.eu/projekt/2640

ZASADY GŁOSOWANIA

Głosowanie potrwa od 20 do 30 września 2021 roku

Poniżej krótka instrukcja jak zagłosować:

 1. W głosowaniu biorą udział mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy.
 2. Głosowanie odbywa się poprzez kartę do głosowania wypełnianą na platformie internetowej do głosowania dostępnej na stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl, przy użyciu darmowego kodu SMS. Przy użyciu jednego numeru telefonu mogą zagłosować 2 osoby, ponieważ na jeden numer telefonu można uzyskać 2 kody – po jednym dla każdej z 2 osób.
 3. Osoby o ograniczonej możliwości ruchowej potwierdzonej orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, nieposiadające dostępu do sieci internet, mogą głosować w miejscu zamieszkania za pomocą udostępnionego narzędzia (tablet, laptop) dostępowego do sieci internet, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby do urzędu. Potrzebę taką należy zgłosić każdorazowo przed rozpoczęciem etapu głosowania.
 4. Zabrania się głosowania w imieniu osób trzecich, pod rygorem uznania takiego głosu za nieważny.
 5. Głosujące mieszkanki i mieszkańcy oddają głosy na projekty o charakterze ogólnomiejskim i dzielnicowym.
 6. W przypadku projektów o charakterze dzielnicowym, osoby głosujące mogą oddać swój głos na projekty dotyczące dzielnicy, w której mieszkają.
 7. Wszystkie projekty poddane pod głosowanie znajdują się na platformie www.konsultacje.czestochowa.pl w zakładce „Zadania”.
 8. Głosowanie polega na przydzieleniu danej liczby punktów projektom zadań, przy czym do dyspozycji głosujących jest 10 punktów dla projektów zadań o charakterze ogólnomiejskim i 10 punktów dla projektów zadań o charakterze dzielnicowym.
 9. Niewykorzystanie pełnej puli punktów nie powoduje nieważności głosu.
 10. Warunkiem złożenia ważnego głosu jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól w karcie do głosowania w aplikacji internetowej do głosowania.
 11. Dla osób nieposiadających numeru PESEL oraz bez możliwości weryfikacji danych przez platformę internetową, uruchomiony jest Stacjonarny Punkt BO 2022 umożliwiający oddanie głosu przy pomocy platformy internetowej do głosowania, zlokalizowany przy ul. Śląskiej 3/5. Można z niego skorzystać w dni robocze w godz. 12:00 – 15:30, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania, tel. 34 370 74 97.