Baza szkoły

Naszym uczniom zapewniamy:

· Naukę na jedną zmianę
· Świetlicę szkolną z obiadami, herbatą i bułeczkami
· Dwie sale gimnastyczne
· Doskonale wyposażoną salę gimnastyki korekcyjnej
· Nowoczesną pracownię komputerową
· Bibliotekę z czytelnią i bogatym zestawem filmów dydaktycznych
i fabularnych będących lekturą
· Gabinet lekarski i opiekę pielęgniarki środowiskowej

Starając się wzbogacić oraz uzupełnić realizowane programy, oferujemy zajęcia dodatkowe:

· Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
· Zajęcia logopedyczne
· Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
· Gimnastykę korekcyjną
· Naukę języka angielskiego już od I klasy
· Wiele atrakcyjnych zajęć, uroczystości, imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym, rekreacyjno – sportowym
· W godzinach popołudniowych zajęcia w świetlicy środowiskowej