Dokumenty szkolne

Do pobrania:

Statut Szkoły nr 26 w Częstochowie – pobierz tutaj 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny 2017/2018 – pobierz tutaj

Karta zgłoszenia dziecka na obiady w stołówce szkolnej na rok 2017/18 – pobierz tutaj

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej na rok 2017/18 – pobierz tutaj

Zestaw oceniania szkolnego – pobierz tutaj