Doradztwo zawodowe

Strony internetowe częstochowskich szkół ponadpodstawowych

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Juliusza Słowackiego www.slowacki.net
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Romualda Traugutta www.2lo.traugutt.net
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Dr. Władysława Biegańskiego www.lo3msz.czest.pl
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Henryka Sienkiewicza www.sienkiewicz.czest.pl
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Adama Mickiewicza www.vmickiewicz.pl
VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Jarosława Dąbrowskiego www.6liceum.com.pl
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Mikołaja Kopernika www.kopernik.czest.pl
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SAMORZĄDOWE www.8los.pl
IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Im. Cypriana Kamila Norwida norwid.net
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. gen. Władysława Andersa www.zsanders.eu
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Bolesława Prusa www.zsprus.czest.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU MODY I REKLAMY
im. W. S. Reymonta
www.reymont.czestochowa.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
im. Stefana Żeromskiego
www.zeromski.czest.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Jana Kochanowskiego www.zskochanowski.eu
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH www.zse.czest.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH
im. Marii Skłodowskiej-Curie
www.zsg.czest.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH
im. Kazimierza Pułaskiego
www.targowa.edu.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWO-BUDOWLANYCH www.zssb.ids.czest.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH www.zst.ids.czest.pl
TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE
im. gen. Władysława Sikorskiego
www.tzn.edu.pl
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO
www.ckziu.eu

Materiał pod patronatem Związku Rzemiosła Polskiego oraz Rady Dialogu Społecznego
Szkolnictwo zawodowe – nauka zawodu w rzemiośle


„PADLET – doradztwo zawodowe – niezbędnik dla uczniów szkół podstawowych”

Padlet został przygotowany przez pracowników
Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Centrum Informacji Zawodowej

ul. Łukasińskiego 40, 42-207 Częstochowa
tel. 34 361-93-92, tel. kom. 533-377-180

Adres e-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl

Strona WWW: http://ciz.ids.czest.pl


Szanowni Państwo,
Wybór szkoły ponadpodstawowej to jedna z ważniejszych decyzji w życiu młodego człowieka. Ważne jest, aby wybory Państwa dzieci były odpowiedzialne, aby przy tych wyborach uwzględnić możliwości, zainteresowania, predyspozycje oraz przeanalizować kryteria wyboru poszczególnych typów szkół.
Państwa dzieci mają do wyboru kontynuację nauki w liceum, technikum i branżowej szkole I stopnia.
Każda z tych typów szkół to dobry wybór! 
Przed podjęciem decyzji o wyborze typu szkoły i profilu klasy zachęcam Państwa do wspólnej pracy z dzieckiem z wykorzystaniem przygotowanej prezentacji.

Wspieram, nie wybieram…
Kryteria wyboru szkoły ponadpodstawowej z perspektywy Rodzina – OpiekunaTydzień Lokalnych Branż Zawodowych

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Centrum Informacji Zawodowej organizuje Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych. W tym roku odbędzie się on w dniach od 25.11.2019 r. do 29.11.2019 r.
Adresatami są uczniowie klas VIII szkół podstawowych, którym działania realizowane w ramach TLBZ mają dostarczyć wiedzy na temat zawodów, edukacji zawodowej oraz pozytywnych przykładów rozwoju zawodowego w lokalnym środowisku – ma być to dla nich inspiracją do bardziej przemyślanych i trafnych wyborów ścieżek kariery edukacyjnej.
Przedsięwzięcie zakłada prezentacje lokalnych branż i zawodów w następujących formach:

  1. Krótkie prezentacje filmowe branż i zawodów.
  2. Aktywne formy prezentacji czynności zawodowych przedstawione przez uczniów szkół ponadpodstawowych.
  3. Pokazy czynności zawodowych na stanowiskach pracy w przedsiębiorstwach i firmach.
  4. Ćwiczenia praktyczne dla uczniów szkół podstawowych.
  5. Informacje o ścieżkach edukacyjnych prowadzących do zawodów.
  6. Informacje o rynku pracy w branżach, zawodach.
  7. Informacje o szkołach kształcących w zawodach.

Prezentacje branż i zawodów będą odbywać się w postaci otwartych spotkań dla uczniów na terenie firm, przedsiębiorstw, placówek oświatowych oraz sal w siedzibie Ośrodka Szkolenia i Wychowania (OHP) w Częstochowie przy ulicy Tkackiej 5a.


IV Regionalnym Forum Doradztwa Zawodowego

Serdecznie zapraszamy uczniów i ich rodziców do udziału w IV Regionalnym Forum Doradztwa Zawodowego. Przedsięwzięcie odbędzie się dnia 19 października 2019 (sobota)
w godzinach: 10.00-13.00 w siedzibie Ochotniczych Hufców Pracy – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
w Częstochowie, al. Niepodległości 20/22 (1 piętro).
Uczniowie i ich rodzice będą mogli skorzystać z usług Centrum z zakresu:
– porad doradcy zawodowego i specjalisty ds. rozwoju zawodowego,
– konsultacji z pośrednikiem pracy.
 


Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego „Zaplanuj mądrze swoją przyszłość”

Przydatne linki