Dyrekcja

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26:

Mgr Grzegorz Konieczny