Dyrekcja

Dyrektor
mgr Grzegorz Konieczny

Wicedyrektor
mgr Katarzyna Drogosz