Kalendarz szkolny

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
2018/2019

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 03.09.2018 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2018 – 31.12.2018 r.

3. Ferie zimowe: 11.02.2018 – 24.02.2019 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 18.04.2019 – 03.04.2019 r.

5. Festyn Rodzinny: 07.06.2019 r.

6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21.06.2019 r.

7. Ferie letnie: 22.06.2019 – 31.08.2019 r.

8. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, ustalone zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 186 poz. 1245) :

  • 02.11.2018 (piątek)
  • 15, 16, 17 kwietnia 2019 (egzaminy ósmoklasisty)
  • 02.05.2019 (czwartek)
  • 07.06.2019 (piątek – festyn rodzinny)