Kalendarz szkolny

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
2017/2018

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 04.09.2017 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2017 – 31.12.2017 r.

3. Ferie zimowe: 29.01.2018 – 11.02.2018 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 29.03.2018 – 03.04.2018 r.

5. Festyn Rodzinny: 08.06.2018 r.

6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 22.06.2018 r.

7. Ferie letnie: 23.06.2018 – 31.08.2018 r.

8. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, ustalone zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 186 poz. 1245) :

  • 02.05.2018 (środa)
  • 04.05.2018 (piątek)
  • 01.06.2018 (piątek)
  • 08.06.2018 (piątek)