Kalendarz szkolny

ROK SZKOLNY 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 1 września 2021
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021
Ferie zimowe 14 –  27 lutego 2022
Wiosenna przerwa świąteczna 14  –  19 kwietnia 2022
Dni wolne z kalendarza 1 listopada 2021

11 listopada 2021

6 stycznia 2022

2-3 maja 2022

16 czerwca 2022

Egzamin ósmoklasisty 24 maja 2022 (wtorek) język polski,

25 maja 2022 (środa) matematyka

26 maja 2022 (czwartek) język angielski

Dodatkowe dni wolne ustalone przez dyrektora szkoły 2 listopada 2021

12 listopada 2021

7 stycznia 2022

24-26 maja 2022

17 czerwca 2022

Zakończenie roku szkolnego 24 czerwca 2022
Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022