Kalendarz szkolny

ROK SZKOLNY 2020/2021

  1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 01.09.2020 r.
  2. Zimowa przerwa świąteczna: 23-31.12.2020 r.
  3. Ferie zimowe: 04.01-15.01.2021 r.
  4. Wiosenna przerwa świąteczna: 01-06.04.2021 r.
  5. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 25.06.2021 r.
  6. Ferie letnie: 26.06-31.08.2021 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ustalone zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 05.10.2010 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 186 poz. 1245) :

– 25-27 maja 2021 r. (egzamin ósmoklasisty)
– 30 kwietnia 2021 r.
– 2 i 4 czerwca 2021 r.