Kalendarz szkolny

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
2019/2020

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 02.09.2019 r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna: 23-31.12.2019 r.
 3. Ferie zimowe: 13-26.01.2020 r.
 4. Wiosenna przerwa świąteczna: 09-14.04.2020 r.
 5. Festyn Rodzinny: 05.06.2020 r.
 6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26.06.2020 r.
 7. Ferie letnie: 27.06.2020 – 31.08.2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ustalone zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 05.10.2010 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 186 poz. 1245) :

 • 20.12.2019 (piątek)
 • 21, 22, 23 kwietnia 2020 (wtorek, środa, czwartek – egzaminy ósmoklasisty)
 • 05.06.2020 (piątek – Festyn Rodzinny)
 • 12.06.2020 (piątek)