Kontakty z nauczycielami

Z dyrekcją szkoły można się kontaktować poprzez adres sp26czwa@wp.pl.

wicedyrektor, logopeda Katarzyna Drogosz katarzyna.drogosz@onet.eu
pedagog szkolny Agnieszka Urbańczyk agnieszka.urbanczyk.sp26@op.pl
edukacja wczesnoszkolna Agnieszka Bijak agnieszkabijak.sp26@wp.pl
edukacja wczesnoszkolna Magdalena Grabałowska grabalowska.sp26@gmail.com
edukacja wczesnoszkolna Katarzyna Drelich sp26iia@gmail.com
edukacja wczesnoszkolna Monika Maligłówka monikamaliglowkasp26@gmail.com
edukacja wczesnoszkolna Marta Trzewiczek marta.trzewiczek.sp26@gmail.com
edukacja wczesnoszkolna Magdalena Żurawska klasa1bsp26@gmail.com
religia Hanna Smolarz hsmolarz.sp26@wp.pl
religia siostra Ewa Zając s.ewa.zajac.sp26@gmail.com
język polski Agata Dobrzańska agatadobrzanskasp26@gmail.com
język polski Katarzyna Gruszka gruszkasp26@gmail.com
język polski, wos Kamila Salita k.salitasp26@onet.pl
język angielski Małgorzata Lasota malgosialasota@onet.pl
język angielski Michał Kopyciak kopyciaksp26@gmail.com
język angielski Aneta Górska sp26gorska@gmail.com
język niemiecki Agnieszka Łąpieś lapies.sp26@gmail.com
historia Małgorzata Łącka-Małecka malecka.sp26@gmail.com
matematyka, wdż Alicja Kowalska kowalskasp26@op.pl
matematyka Małgorzata Powązka powazkasp26@gmail.com
biologia Dorota Knap knapsp26@interia.pl
geografia Renata Marcisz renata.marciszsp26@vp.pl
fizyka Agnieszka Kowalczyk kowalczykagnieszka.sp26@gmail.com
chemia, informatyka Beata Grygiel beata.grygiel@onet.eu
technika Katarzyna Smolarz smolarzkatsp26@wp.pl
plastyka, wychowanie fizyczne Magdalena Cykowska magdalenacykowska26@poczta.fm
muzyka Artur Broncel arturbroncelsp26@onet.eu
wychowanie fizyczne Henryk Brożek brozeksp26nl@wp.pl
wychowanie fizyczne Katarzyna Skiba skiba_sp26@wp.pl
edukacja dla bezpieczeństwa Agnieszka Szczepaniak agnieszkaszczepaniaksp26@wp.pl
wychowawca świetlicy Agnieszka Kaczyńska kaczynskasp26@onet.pl
wychowawca świetlicy Agata  Tajchman
biblioteka Magdalena Nita magdalena.nita.sp26@op.pl
rewalidacja Renata Kleszcz r.kleszcz.sp26@wp.pl
nauczyciele
współorganizujący
kształcenie
Krzysztof Kulik
Paulina Morga
Anna Gołębiowska
Justyna Zużewicz
kulik26@o2.pl
paulina.morga.sp26@interia.pl
a.golebiowska.sp26@gmail.com
justyna.zuzewicz@gmail.com