Nabór

glowka_ok

NABÓR DO KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 26
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W CZĘSTOCHOWIE 
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W dniu 01 marca 2018 r. rozpoczęło się zgłaszanie uczniów do klas I szkoły podstawowej zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami. 

Nabór do klas I szkoły podstawowej będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi 1 marca 2018 r. o godz. 9:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 15 marca 2018 r. o godz. 15.00.

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, musi zgłosić się do szkoły celem pobrania kart zgłoszenia/wniosku. Dalszych informacji udzieli dyrektor lub sekretariat szkoły.

Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie. 

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.

ZAPRASZAMY!!!

Link do systemu elektronicznego:   http://czestochowa.podstawowe.vnabor.pl

  1. Ogólne zasady rekrutacji.
  2. Kryteria rekrutacji.
  3. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego