Nabór do klas I

NABÓR DO KLAS I
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 26
im. Tadeusza Kościuszki
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

W dniu 1 marca 2021 roku rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu,
jeśli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego
(na stronie UM Częstochowa http://www.czestochowa.pl)

Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi 1 marca 2021 r. o godz. 9:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 15 marca 2021 r. o godz. 15.00.

Strona dla rodziców będzie otwarta – 1 marca 2021 r. o godz. 9:00

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku,
musi zgłosić się do szkoły podstawowej w obwodzie po druk zgłoszenia.
Dalszych informacji udzieli dyrektor szkoły.

Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania
i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

Nabór Vulcan – link do logowania


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto Częstochowa

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 01.03.2021
godz. 8:00 do 15.03.2021 godz.15:00
od 17.05.2021
godz. 8:00
do 25.05.2021
godz. 15:00
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej, w której przeprowadza się próby sprawności  fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych od 01.03.2021
godz. 8:00 do 05.03.2021 godz.15:00
od 17.05.2021
godz. 8:00
do 19.05.2021
godz. 15.00
3. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych 09.03.2021 20.05.2021
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych 12.03.2021
godz. 15:00
21.05.2021
godz. 15:00
5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 01.03.2021 do 30.03.2021 od 17.05.2021 do 28.05.2021
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 08.04.2021
godz. 08:00
02.06.2021
godz. 15:00
7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 08.04.2021
godz. 8:00
do 16.04.2021
godz. 15:00
od 02.06.2021
godz. 8:00 do 08.06.2021
godz. 15:00
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 22.04.2021
godz.08:00
09.06.2021
godz.15:00