Plany lekcji

 

Klasa Ia

Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
2.
3.
4.
5.
6.  –  –  –  –
7.  –  –  –  –
8.  –  –  –  –

 

Klasa Ib

Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
2.
3.
4.
5.
6.  –  –  –  –
7.  –  –  –  –
8.  –  –  –  –

 

Klasa II

Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
2.
3.
4.
5.
6.  –  –  –
7.  –  –  –  –
8.  –  –  –  –

 

Klasa IIIa:

Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
2.
3.
4.
5.
6.  –  –  –  –
7.  –  –  –  –
8.  –  –  –  –

 

Klasa IIIb:

Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
2.
3.
4.
5.
6.  –  –  –  –
7.  –  –  –  –
8.  –  –  –  –

 

Klasa IIIc:

Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
2.
3.
4.
5.
6.  –  –  –  –  –
7.  –  –  –  –  –
8.  –  –  –  –

 

Klasa IVa:

Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. j.polski  matematyka  j.angielski j.polski religia
2.  j.angielski j.polski  matematyka przyroda j.polski
3.  wf  j.angielski  j.polski godz. z wych. matematyka
4. przyroda muzyka  wf matematyka wf
5.  informatyka religia wf przyroda
6.  – historia technika
7.  –  –  –
8.  –  –  –

 

Klasa IVb:

Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. historia przyroda  matematyka ——- muzyka
2. j.polski matematyka  religia j.polski matematyka
3. wf wf  j.angielski godz. z wych. j.polski
4. matematyka j.polski  j.polski przyroda technika
5. j.angielski plastyka  wf informatyka j.angielski
6.  religia  wf
7.  –  –  –  –
8.  –  –  –  –

 

Klasa Va:

Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. ——— j.ang/wf  przyroda z.komp/——- religia
2. historia wf/j.ang  wf/j.ang j.polski matematyka
3. j.polski przyroda  j.polski godz. z wych. z.techniczne
4. j.ang./wf j.polski  matematyka matematyka j.polski
5. matematyka j.polski  religia przyroda wf całość
6. plastyka  ——/z.komp wf/j.ang j.ang/wf
7.  – muzyka  –  –  –
8.  –  –  –  –

 

Klasa Vb:

Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. plastyka historia wf całość j.ang/wf ———-/z.komp
2. matematyka j.polski  przyroda wf/j.ang religia
3. j.polski j.polski  matematyka godz. z wych. j.polski
4. j.ang/wf przyroda  j.ang/wf j.polski przyroda
5. wf/j.ang muzyka  j.polski matematyka z.techniczne
6. z.komp/——- wf/j.ang  religia matematyka
7.
8.  –  –  –

 

Klasa VIa:

Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. religia j.polski  j.angielski j.angielski przyroda
2. wf j.polski  j.polski wf j.polski
3. plastyka j.angielski  matematyka godz. z wych. muzyka
4. historia matematyka  z.komputerowe j.polski matematyka
5. przyroda przyroda  wf historia wf
6. j.polski  religia matematyka j.polski
7. z.techniczne  wdż
8.  –  –  –  –

 

Klasa VIb:

Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. matematyka religia religia j.polski wf
2. z.komputerowa historia  j.angielski historia muzyka
3. przyroda matematyka  j.polski godz. z wych. przyroda
4. j.polski j.angielski  j.polski wf j.polski
5. a.techniczne przyroda  matematyka plastyka matematyka
6. wf  wf j.polski j.angielski
7. wdż
8.  –  –  –  –

Klasa VIIa

LP. PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. fizyka matematyka  chemia muzyka chemia
j.niem./j.ang. geografia  matematyka j.niem./j.ang. biologia
j.ang/inf. j.polski  wf godz. z wych. matematyka
j.polski wf  j.polski j.ang./j.niem geografia
wf j.ang./j.niem.  biologia fizyka j.polski
matematyka inf./j.ang.  historia j.polski wf
historia plastyka  religia religia

Klasa VIIb

LP. PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1.  j.polski j.polski  j.polski  j.niemiecki matematyka
 fizyka  matematyka  chemia  j.polski  j.polski
 matematyka  informatyka  j.angielski  godz. z wych.  geografia
 biologia  geografia  biologia  fizyka  muzyka
 historia  wf  religia  wf  historia
 j.angielski  j.niemiecki  matematyka  j.angielski  chemia
 wf  religia  wf  plastyka