Poczet dyrektorów

Eugeniusz Żychliński (od czasów przedwojennych – 1967)
zastępcy :

Daniela Ujma
Wojciech Polak
Kazimierz Galiński
Adam Kciuk

Stanisław Kowalczyk (1967-1968)
zastępcy :
Stanisław Kisiel

Wojciech Potiomkin (1968-1982)
zastępcy:
Stanisław Kisiel
Janusz Całusiński
Bożenna Polkowska

Wojciech Sokół (1983-1987)
zastępcy:
Janusz Całusiński
Bożenna Polkowska
Krystyna Szcześniewska
Elżbieta Kotas

Elżbieta Kotas (1987-2002)
zastępcy:
Krystyna Szcześniewska
Bożena Szmerdt
Teresa Gołębiowska

Grzegorz Konieczny (od 2002)
zastępcy:
Krystyna Szcześniewska
Katarzyna Drogosz