Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca

Weronika Gawron – VIIIb

Zastępca

Patryk Gwoździański – VIIIb

Opiekunowie SU

mgr Magdalena Cykowska
mgr Agnieszka Urbańczyk
mgr Agata Dobrzańska
mgr Katarzyna Gruszka