Podręczniki

Wykaz podręczników do nauki religii w roku szkolnym 2021/2022

Klasa IPoznaję Boży świat – (red.) K. Mielnicki, E. Kondrak,
wyd. JEDNOŚĆ!, PODRĘCZNIK

Klasa IIOdkrywam królestwo Boże – (red.) K. Mielnicki, E. Kondrak,
wyd. JEDNOŚĆ!, PODRĘCZNIK

Klasa IIIPrzyjmujemy Pana Jezusa – (red.) J. Szpet, D. Jackowiak,
wyd. św. Wojciech, Poznań; PODRĘCZNIK + KARTY PRACY

Klasa IVJestem chrześcijaninem – (red.) J. Szpet, D. Jackowiak,
wyd. św. Wojciech, Poznań; PODRĘCZNIK + ZESZYT W KRATKĘ
(bez kart pracy)

Klasa VSzczęśliwi, którzy szukają prawdy – (red.) K. Mielnicki, E. Kondrak,
wyd. JEDNOŚĆ!, PODRĘCZNIK + ZESZYT ĆWICZEŃ

Klasa VIISpotkanie ze Słowem – (red.) J. Szpet, D. Jackowiak,
wyd. św. Wojciech, Poznań; PODRĘCZNIK + ZESZYT W KRATKĘ
(bez kart pracy)

Klasa VIII – Aby nie ustać w drodze – (red.) J. Szpet, D. Jackowiak,
wyd. św. Wojciech, Poznań; PODRĘCZNIK + ZESZYT W KRATKĘ
(bez kart pracy)