Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2018/ 2019

RODZAJ ZAJĘĆ PROWADZĄCY DZIEŃ GODZINA
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.
( kl. I – II )
K. Drelich wtorek 11.50 – 12.35
M. Maligówka poniedziałek 11.50 – 12.35
E. Muś poniedziałek 11.50 – 12.35
M. Grabałowska wtorek 11.50 – 12.35
Zajęcia rozwijające zainteresowania oraz umiejętności ( kl. I – II )
1. Plastyczno- techniczne E. Muś czwartek 12.45 – 13.30
2. Język angielski
( dla dzieci zapisanych do świetlicy).
M. Trzewiczek środa 13.40 – 14.25
3. Zajęcia plastyczne
( dla dzieci zapisanych do świetlicy).
M. Trzewiczek czwartek 13.40 – 14.25
Zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne dla klas IV- VIII.
1. Język polski K. Gruszka środa 08.55 – 09.40
K. Salita środa
piątek
08.00 – 08.45
08.00 – 08.45
2. Przygotowanie do egzaminu A. Dobrzańska piątek 13.40 – 14.25
3.  Matematyka M. Powązka czwartek
poniedziałek
14.35 – 15.20
13.40 – 14.25
E. Głuszczuk wtorek
czwartek
14.35 – 15.20
14.35- 5.20
A. Kowalska czwartek 13.40-14.25

14.35- 15.20

4. Pomoc w odrabianiu lekcji. A. Urbańczyk czwartek 08.00- 08.45
5. J. angielski M. Kopyciak czwartek 14.35 – 15.20
M. Lasota piątek 13.30 – 14.15
6. Chemia i informatyka B. Grygiel piątek 13.40 – 15.10
Zajęcia rozwijające zainteresowania oraz umiejętności ( kl. IV – VIII )
1. Geograficzne. R. Marcisz piątek 13.30- 14.15
2. Biologiczne. D. Knap poniedziałek
( co dwa tygodnie)
14.35- 15.20
3. Historyczne. M. Koziarz czwartek 14.35-15.20
4. Gry i zabawy biblijne. K. Paciepnik    
5. Koło teatralne. s. D. Zając    
6. Język angielski. R. Tadla    
7. Lekkoatletyka. K. Skiba poniedziałek 13.40-14.25
8. Piłka siatkowa. M. Cykowska wtorek 14.35- 15.20
9. LOP. D. Knap czwartek
( co dwa tygodnie )
12.45-13.30
11. Zajęcia umuzykalniające A. Broncel wtorek 11.50- 12.35
12. Dziennikarskie K. Gruszka poniedziałek 08.55- 09.40
13. Koło Biblijne. s. D. Zając czwartek 14.35-15.20
14. J. niemiecki. A. Łąpieś czwartek 13.40- 14.25
15.Szkolna Telewizja-
„ Kanał 26”
M. Koziarz na bieżąco
(wg kalendarza imprez)
 
16. Techniczno- Plastyczne. K. Smolarz poniedziałek 09.50-10.35
17. SKKT. H. Brożek według harminogramu imprez PTTK